loader-logo

Skapa lön i Enkelbok

Steg 1:

Gå först till Meny. Där väljer du Löner.

Visbok - Bokföringsprogram
Steg 2:

Klicka nu på Lägg till Lön, som visas nedan.

Visbok - Bokföringsprogram
Steg 3:

En ny dialogruta öppnas där du skapar lön.

Visbok - Bokföringsprogram
Steg 4:

Välj en anställd först. Om anställd är ej skapad, kan du göra det genom att öppna dialogruta med pil-ikonen bredvid Employee fältet. Välj sedan utbetalningsdatum.

Visbok - Bokföringsprogram
Steg 5:

Klicka nu på Lägg till knappen för att lägga till en ny lönetyp (Månadslön, förmåner, ersättning, VAB osv). Du kan lägga till en eller flera lönetyper. När du klickar på “Lägg till” knappen, läggs till en ny rad i tabellen nere, där går det att ändra Antal och A-Pris. Du kan också ta bort raden genom att klicka på radera-ikonen. Här har du även möjlighet att göra nettolönejustering för förmånen.

Visbok - Bokföringsprogram
Steg 6:

Tryck på Spara.

Visbok - Bokföringsprogram

Relaterade artiklar:

0 Points


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.