loader-logo

Skapa utlägg på lön i Enkelbok

För att lägga utlägg på lönen, måste du bokföra utläggen först. Det är viktigt att bokföra utläggen mot konto 2890, den är redan vald när du bokför en utlägg, du ska inte ändra något. Läs mer här om Bokföra utlägg i Enkelbok

Gå först till meny. Där väljer du Utlägg.

Visbok - Bokföringsprogram

Klicka nu på Lägg till på nästa lön knappen för den utlägg som du vill lägga på nästa lönen. Nu kommer utlägg med på nästa lönen automatiskt.

Visbok - Bokföringsprogram

För att skapa Lön gå till meny. Där väljer du Löner.

Visbok - Bokföringsprogram

Click Klicka nu på Lägg till Lön, som visas nedan.

Visbok - Bokföringsprogram

När du klickar på knappen, en ny dialog öppnas som visas nedan. Här ser du en ny rad med namnet utlägg, utlägget har lagts till på lönen.

Visbok - Bokföringsprogram

Om du inte aktiverade Lägg till på nästa lön från utlägg lista, kan du fortfarande lägga utlägg på lönen från utlägg lista nedan genom att trycka på knappen Lägg till på lönen

Visbok - Bokföringsprogram

När du klickar på knappen Lägg till på lönen läggs en ny rad på lönen och texten på knappen i utlägglistan ändras till Lagt till på lönen som visas nedan.

Visbok - Bokföringsprogram

Välj nu lönedatumet från Betalalningsdatum fält längst upp och klicka sedan på Spara knappen. Du får en bekräftelse om att lönen skapades.

Visbok - Bokföringsprogram

Relaterade artiklar:

För att lägga utlägg på lönen, måste du bokföra utläggen först. Det är viktigt att bokföra utläggen mot konto 2890, den är redan vald när du bokför en utlägg, du ska inte ändra något. Läs mer här om. Bokföra utlägg i Enkelbok
Gå först till meny. Där väljer du Utlägg.
Klicka nu på Lägg till på nästa lön knappen för den utlägg som du vill lägga på nästa lönen. Nu kommer utlägg med på nästa lönen automatiskt.
För att skapa Lön gå till meny. Där väljer du Löner.
Click Klicka nu på Lägg till Lön, som visas nedan.
När du klickar på knappen, en ny dialog öppnas som visas nedan. Här ser du en ny rad med namnet utlägg, utlägget har lagts till på lönen.
Om du inte aktiverade Lägg till på nästa lön från utlägg lista, kan du fortfarande lägga utlägg på lönen från utlägg lista nedan genom att trycka på knappen Lägg till på lönen
När du klickar på knappen Lägg till på lönen läggs en ny rad på lönen och texten på knappen i utlägglistan ändras till Lagt till på lönen som visas nedan.
Välj nu lönedatumet från Betalalningsdatum fält längst upp och klicka sedan på Spara knappen. Du får en bekräftelse om att lönen skapades.
0 Points


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.