loader-logo

Ladda upp banktransaktioner i Enkelbok

Steg 1:

Gå först till Meny. Där väljer du Bank.

Visbok - Bokföringsprogram

Steg 2:

Här finns meny med betalningskonto och skattekonto. För att ladda upp banktransaktioner för företagskonto, klicka på Ladda upp knappen.

Visbok - Bokföringsprogram

Visbok - Bokföringsprogram

Steg 3:

En ny dialogruta öppnas. Nu har du två alternativ att ladda upp transaktioner Manuell och Fil

Visbok - Bokföringsprogram

Steg 4:

Det första alternativet är Manuell, där du kopierar och klistrar in transaktioner från excel filen som du laddar ner från din bank. Du kana anpassa kolumner från meny enligt kolumner i din excel fil.

Visbok - Bokföringsprogram

Steg 5:

I fältet nedan kan du klistra in dina transaktioner som du har kopierat från Excel filen.

Visbok - Bokföringsprogram

Steg 6:

Så fort du klistrar in data, kommer det att fyllas i nedre tabellen.

Visbok - Bokföringsprogram

Steg 7:

Avsluta med att klicka på Ladda upp knappen.


Visbok - Bokföringsprogram

Steg 8:

När uppladdningen är klar, kommer de att visas i banktransaktionstabellen.


Visbok - Bokföringsprogram

Steg 9:

Det andra alternativet är Fil, här laddar du upp din Excel filen som du laddar ner från din bank. Klicka på knappen Välj fil. En dialogruta öppnas, välj din fil och klicka på Öppna knappen. Avsluta med att klicka på Ladda upp knappen.


Visbok - Bokföringsprogram

Steg 10:

När du klickar på Ladda upp knappen, visas din fil i tabellen nedan med status pågående. Nu läggs filen i kö för bearbetning. Så fort inläsningen är klar, får du ett mejl och statusen ändras till klar.


Visbok - Bokföringsprogram

0 Points


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.