loader-logo

Bokföra lön i Enkelbok

Gå först till Meny. Där väljer du Löner.

Visbok - Bokföringsprogram

Klicka på pilikonen för den lönemånaden du vill bokföra.

Visbok - Bokföringsprogram

Alla löner för den perioden visas nedan.

Visbok - Bokföringsprogram

Klicka på bokför knappen för den lönen du vill bokföra.

Visbok - Bokföringsprogram

En dialogruta öppnas som visar verifikat som ska bokföras för lönen.

Visbok - Bokföringsprogram

Kontrollera datumet samt verifikat och klicka sedan på Bokför knappen. Du får en bekräftelse med verifikatnummer.

Visbok - Bokföringsprogram

Relaterade artiklar:

0 Points


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.