loader-logo

Matcha banktransaktion med lön i Enkelbok

Gå först till Meny. Där väljer du Bank.

Visbok - Bokföringsprogram

Klicka på pilikonen för den lönemånaden du vill bokföra.

Visbok - Bokföringsprogram

Alla löner för den perioden visas nedan.

Visbok - Bokföringsprogram

Klicka på bokför knappen för den lönen du vill bokföra.

Visbok - Bokföringsprogram

En dialogruta öppnas som visar verifikat som ska bokföras för lönen.

Visbok - Bokföringsprogram

Kontrollera datumet samt verifikat och klicka sedan på Bokför knappen. Du får en bekräftelse med verifikatnummer.

Visbok - Bokföringsprogram

Relaterade artiklar:

Gå först till Meny. Där väljer du Bank.
Klicka på pilikonen för den lönemånaden du vill bokföra.
Alla löner för den perioden visas nedan.
Klicka på bokför knappen för den lönen du vill bokföra.
En dialogruta öppnas som visar verifikat som ska bokföras för lönen.
Kontrollera datumet samt verifikat och klicka sedan på Bokför knappen. Du får en bekräftelse med verifikatnummer.
0 Points


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.