loader-logo

Varför balansrapporten vanligtvis inte stämmer

Varför balansrapporten vanligtvis inte stämmer

Bokslutstransaktioner saknas för åretsresultat: När uppskattade vinster för året eller från tidigare år förblir obokade kan det vara en anledning till varför balansrapporten inte stämmer. Ofta kan transaktioner vid årets slut, såsom årsresultat, vara frånvarande. Om bokföringen sker i Enkelbok behöver du skapa verifikationen för det saknade resultatet och skatten.

Bokföring av vinst/förlust för aktiebolag: För att bokföra vinster debiteras konto 8999 och krediteras konto 2099. Tvärtom, för förluster, krediteras konto 8999 och debiteras konto 2099.

Bokföring av årsresultat för enskilda firma: För vinster debiteras konto 8999 och krediteras konto 2019. För förluster krediteras konto 8999 och debiteras konto 2019.

Ombokning av föregående årsresultat: En annan orsak kan vara att, i början av det nya räkenskapsåret, saknas ombokningen av föregående årsresultat. Det är avgörande att omboka föregående årsresultat för aktiebolag, vilket innebär att överföra summor från konto 2099 (Nuvarande årsresultat) till konto 2098 (Föregående års vinst/förlust).

Bokföringen sker efter bokföringen av årsresultatet: Bokföringen av årsresultatet bör vara den sista transaktionen, därefter bör du stänga räkenskapsåret från fliken 'Räkenskapsår'. Om du skapade verifikationerefter att du bokförde din slutliga årsresultat kommer dessa transaktioner inte att speglas i den redan bokförda vinsten. Om du upptäcker en diskrepans mellan det bokförda resultatet och det totala resultatet, som visas i resultatrapporten, är det viktigt att identifiera och korrigera skillnaden. Att konsultera med en redovisningskonsult kan vara fördelaktigt för att fastställa bästa handlingsplan. Om justeringar görs kan det också vara nödvändigt att omberäkna och justera skatteverifikationen, eftersom den beräknas på det slutliga resultatet. Rapporter i Enkelbok genereras baserat på verifikationer och inkommande balanser som registrerats i Enkelbok för den valda perioden. Se till att de inkommande balanserna som registrerats är korrekta. Om du behöver göra justeringar av inkommande balans kan du göra det genom fliken 'Räkenskapsår'. Om räkenskapsåret är stängt kan du öppna det genom att gå till Administration → Räkenskapsår.

0 Points


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.