loader-logo

Uppdatera ingående balanser i Enkelbok

Gå först till Meny. Där väljer du Räkenskapsår.

Visbok - Bokföringsprogram

Klicka på pilikonen för den räkenskapsår du vill se ingående balans. Du kan ändra ingående balans bara för det första räkenskapsåret om det är öppet.

Visbok - Bokföringsprogram

Ingående balanser för det året kommer att visas nedan.

Visbok - Bokföringsprogram

Klicka på Ändra knappen för den raden du vill ändra.

Visbok - Bokföringsprogram

Ingående balans fält för den raden öppnas. Kontonummer kan inte ändras, men det går att ta bort och lägga till en ny rad med nya kontonummer.

Visbok - Bokföringsprogram

Ändra ingående balansen och klicka på Spara knappen för att spara ändringar.

Visbok - Bokföringsprogram

För att lägga till en ny rad klicka på knappen Lägg till som visas nedan.

Visbok - Bokföringsprogram

En ny rad läggs till

Visbok - Bokföringsprogram

Skriv in kontonummer och ingående balans. Kontonummer är endast tillåtet mellan 1000 och 2999. Klicka på Spara knappen för att spara ändringar.

Visbok - Bokföringsprogram

0 Points

Previous Article


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.