loader-logo

Traktamente

Traktamente är en ersättning för utgifter som en anställd som reser i tjänsten erhåller från sin arbetsgivare. Traktamentet ska täcka ökade kostnader för till exempel mat och logi.
Skattefritt traktamente utgår enbart för tjänsteresor, det vill säga då man reser till en annan ort än den ort där man har sitt normala tjänsteställe. En tjänsteresa anses alltid påbörjad och avslutad antingen på tjänstestället eller på bostadsorten.
För att traktamentet ska vara skattefritt krävs vidare att en hel övernattning (kl. 00.00-06.00) sker på annan ort och att tjänsteresan går till ett ställe minst 50 kilometer från den anställdes tjänsteställe och bostadsort.

SCHABLONBELOPP FÖR SKATTEFRITT TRAKTAMENTE

Hel dag är när en resa som påbörjas före kl. 12.00 på avresedagen och avslutas hemkomstdagen efter kl. 19.00.
Halv dag är när en resa som antingen påbörjas kl. 12.00 eller senare på avresedagen, eller avslutas kl. 19.00 eller tidigare på hemkomstdagen.

Nattraktamente / Logi

Den anställde som har utgifter för övernattning (t ex hotell) har rätt att göra avdrag för ersättning från arbetsgivaren för den verkliga kostnaden. Om man inte kan visa den faktiska kostnaden för övernattningen, t ex om man övernattat hos en vän eller släkting, kan ett skattefritt schablonbelopp betalas av arbetsgivaren(se tabell nedan).

Inrikes traktamenten

Schablonbelopp
Vid tjänsteresaI Sverige inkomståret 2019I Sverige inkomståret 2020
Hel dag230 kr240 kr
Halv dag115 kr120 kr
Efter tre månader161 kr per hel dag168 kr per hel dag
Efter två år115 kr per hel dag120 kr per hel dag
Nattschablon115 kr120 kr

Lägre traktamente då arbetsgivaren betalar måltider

Om arbetsgivare står för den anställdes måltider under tjänsteresan utgår dessutom ett lägre skattefritt traktamente.

Minskning för kost:

2020

TraktamenteHeldagHalvdag
Reducering för
Frukost, lunch och middag216 kr108 kr
Lunch och middag168 kr84 kr
Lunch eller middag84 kr42 kr
Frukost48 kr24 kr

2019

TraktamenteHeldagHalvdag
Reducering för
Frukost, lunch och middag198 kr99 kr
Lunch och middag154 kr77 kr
Lunch eller middag77 kr39 kr
Frukost44 kr24 kr

Utrikes traktamenten

Normalbelopp för utrikes traktamenten finns fastställda för respektive land. För halv dag utgår halva beloppet. För mer information läs mer här

Minskning för kost vid utlandstraktamente:

Minskning för kost görs enligt följande:

  • Frukost, lunch och middag – minskning med 85 procent.
  • Lunch eller middag – minskning med 35 procent.
  • Frukost – minskning med 15 procent.
Resa längre tid än tre månader

Om en tjänsteresa pågår mer än tre månader till samma ställe minskas det skattefria traktamentet till 70 procent av schablonbeloppet (se tabell ovan).

Resa längre tid än två år

Om tjänsteresan sker längre tid än två år till samma ställe minskas det skattefria traktamentet till 50 procent av schablonbeloppet (se ovan).
Avdraget för logi minskas inte även om resan pågår mer än tre månader.

LATHUND gäller för både Inrikes och Utrikes traktamente

Om man erhåller fria måltider i samband med tjänsteresor kan dessa utgöra en skattepliktig förmån.

Minskning av traktamenteFörmåns – beskattning
Fri kost under tjänsteresa, huvudregelJaJa
Hotellfrukost som ingår obligatoriskt i rumsprisetJaNej
Kost på allmänna transportmedel som ingår obligatoriskt i prisetNejNej
Extern representationJaNej
Intern representationJaNej

Relaterade artiklar:

Traktamente är en ersättning för utgifter som en anställd som reser i tjänsten erhåller från sin arbetsgivare. Traktamentet ska täcka ökade kostnader för till exempel mat och logi.
Skattefritt traktamente utgår enbart för tjänsteresor, det vill säga då man reser till en annan ort än den ort där man har sitt normala tjänsteställe. En tjänsteresa anses alltid påbörjad och avslutad antingen på tjänstestället eller på bostadsorten.
För att traktamentet ska vara skattefritt krävs vidare att en hel övernattning (kl. 00.00-06.00) sker på annan ort och att tjänsteresan går till ett ställe minst 50 kilometer från den anställdes tjänsteställe och bostadsort.

SCHABLONBELOPP FÖR SKATTEFRITT TRAKTAMENTE

Hel dag är när en resa som påbörjas före kl. 12.00 på avresedagen och avslutas hemkomstdagen efter kl. 19.00.
Halv dag är när en resa som antingen påbörjas kl. 12.00 eller senare på avresedagen, eller avslutas kl. 19.00 eller tidigare på hemkomstdagen.

Nattraktamente / Logi

Den anställde som har utgifter för övernattning (t ex hotell) har rätt att göra avdrag för ersättning från arbetsgivaren för den verkliga kostnaden. Om man inte kan visa den faktiska kostnaden för övernattningen, t ex om man övernattat hos en vän eller släkting, kan ett skattefritt schablonbelopp betalas av arbetsgivaren(se tabell nedan).

Inrikes traktamenten

Schablonbelopp

Vid tjänsteresa
I Sverige inkomståret 2019
I Sverige inkomståret 2020
Hel dag
230 kr
240 kr
Halv dag
115 kr
120 kr
Efter tre månader
161 kr per hel dag
168 kr per hel dag
Efter två år
115 kr per hel dag
120 kr per hel dag
Nattschablon
115 kr
120 kr

Lägre traktamente då arbetsgivaren betalar måltider

Om arbetsgivare står för den anställdes måltider under tjänsteresan utgår dessutom ett lägre skattefritt traktamente.

Minskning för kost:

2020

Traktamente
Heldag
Halvdag
Reducering för
Frukost, lunch och middag
216 kr
108 kr
Lunch och middag
168 kr
84 kr
Lunch eller middag
84 kr
42 kr
Nattschablon
48 kr
24 kr

2019

Traktamente
Heldag
Halvdag
Reducering för
Frukost, lunch och middag
198 kr
99 kr
Lunch och middag
154 kr
77 kr
Lunch eller middag
77 kr
39 kr
Nattschablon
44 kr
24 kr

Utrikes traktamenten

Normalbelopp för utrikes traktamenten finns fastställda för respektive land. För halv dag utgår halva beloppet.
För mer information läs mer här

Minskning för kost vid utlandstraktamente:

Minskning för kost görs enligt följande:
● Frukost, lunch och middag – minskning med 85 procent.
● Lunch eller middag – minskning med 35 procent.
● Frukost – minskning med 15 procent.

Resa längre tid än tre månader

Om en tjänsteresa pågår mer än tre månader till samma ställe minskas det skattefria traktamentet till 70 procent av schablonbeloppet (se tabell ovan).

Resa längre tid än två år

Om tjänsteresan sker längre tid än två år till samma ställe minskas det skattefria traktamentet till 50 procent av schablonbeloppet (se ovan).
Avdraget för logi minskas inte även om resan pågår mer än tre månader.

LATHUND gäller för både Inrikes och Utrikes traktamente

Om man erhåller fria måltider i samband med tjänsteresor kan dessa utgöra en skattepliktig förmån.
Minskning av traktamente
Förmåns – beskattning
Fri kost under tjänsteresa, huvudregel
Ja
Ja
Hotellfrukost som ingår obligatoriskt i rumspriset
Ja
Nej
Kost på allmänna transportmedel som ingår obligatoriskt i priset
Nej
Nej
Extern representation
Ja
Nej
Intern representation
Ja
Nej
0 Points


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.