loader-logo

Bokföring av statliga bidrag eller stöd från ALMI

Du kan ansöka om bidrag från ALMI för att kunna utveckla en idé eller en produkt. Stöd och bidrag från ALMI är inte momspliktiga.

Bokföring av inbetalning från ALMI:

ALMI inbetalning redovisas som en skuld fram tills dess att prestationerna har utförts.

Exempel:

Enkelbok - Bokföringsprogram Betalningskonto kan vara mellan 1910 och 1990 Bokföring av betalning som intäkt från ALMI (Bokslut)

Bokföring av betalning som intäkt från ALMI (Bokslut)

När prestationerna har utförts omförs skulden till en intäkt. Detta gör du vid bokslutet.Exempel:

Enkelbok - Bokföringsprogram

För att bokföra ALMI bidrag i Enkelbok. Läs här

0 Points

Next Article


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.