loader-logo

Bokföring av kostnad och investering

Bokföring kan vara krångligt och något som är extra krångligt är bokföring av kostnad och investering. Vad är egentligen skillnaden på dessa två begrepp? Det är det som vi ska försöka reda ut idag.

Kostnad:

Enkelt kan man säga att en kostnad är något som inte under en längre tid ger värde till företaget. Detta kan till exempel vara material, lokalkostnader eller personalkostnader. Dessa räknas inte som en investering.

Hela köpesumman för en kostnad ska du redovisa i din resultaträkning istället för att skriva den som en tillgång i din balansräkning. Det beror på att inköpet direkt påverkar företagets resultat och inte kommer leda till ytterligare inkomster längre fram.

Investering:

Det enklaste sättet att förklara en tillgång är att kalla den för en anläggningstillgång. Detta är något som du under en längre tid kommer att använda i ditt företag. Den ska också ha en ekonomisk livslängd på minst ett år. För det mesta är den ekonomiska livslängden dock mycket längre än så. Alla investeringar bokförs i bolagets balansräkning.

Alla investeringar kan också delas upp i tre olika grupper vid bokföringen.

  • Immateriella tillgångar – Icke fysiska tillgångar
  • Materiella tillgångar – Fysiska objekt
  • Finansiella tillgångar – Värdepapper, kapitalförsäkringar, lånereverser, mm

Om du vill läsa mer om bokföring har skatteverket samlat väldigt mycket information om detta ämne som du hittar här. Om du vill ha lit extra hjälp med din bokföring, tveka då inte att kontakta oss. Vi här på Enkelbok är experter på just redovisning och bokföring. Enkelbok är ett gratis bokföringsprogram med professionell hjälp.

Bokföring kan vara krångligt och något som är extra krångligt är bokföring av kostnad och investering. Vad är egentligen skillnaden på dessa två begrepp? Det är det som vi ska försöka reda ut idag.

Kostnad:

Enkelt kan man säga att en kostnad är något som inte under en längre tid ger värde till företaget. Detta kan till exempel vara material, lokalkostnader eller personalkostnader. Dessa räknas inte som en investering.
Hela köpesumman för en kostnad ska du redovisa i din resultaträkning istället för att skriva den som en tillgång i din balansräkning. Det beror på att inköpet direkt påverkar företagets resultat och inte kommer leda till ytterligare inkomster längre fram.

Investering:

Det enklaste sättet att förklara en tillgång är att kalla den för en anläggningstillgång. Detta är något som du under en längre tid kommer att använda i ditt företag. Den ska också ha en ekonomisk livslängd på minst ett år. För det mesta är den ekonomiska livslängden dock mycket längre än så. Alla investeringar bokförs i bolagets balansräkning.
Alla investeringar kan också delas upp i tre olika grupper vid bokföringen.
• Immateriella tillgångar – Icke fysiska tillgångar
• Materiella tillgångar – Fysiska objekt
• Finansiella tillgångar – Värdepapper,
• kapitalförsäkringar, lånereverser, mm
Om du vill läsa mer om bokföring har skatteverket samlat väldigt mycket information om detta ämne som du hittar här. Om du vill ha lit extra hjälp med din bokföring, tveka då inte att kontakta oss. Vi här på Enkelbok är experter på just redovisning och bokföring. Enkelbok är ett gratis bokföringsprogram med professionell hjälp.
2 Points


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.