loader-logo

Bokföring av traktamente

Traktamenten är momsfria

Endagstraktamenten för tjänsteresa utan övernattning, bokförs som vanlig bruttolön. Detsamma gäller för Skattepliktiga traktamenten. Avdrag för preliminärskatt och redovisning av sociala avgifter ska göras på det skattepliktiga beloppet.

Det är viktigt att hålla reda på vilket belopp som är avdragsgillt respektive icke avdragsgillt när man bokar traktamente då detta kan påverka din beskattning.

I ett Aktiebolag bokför du traktamenten på följande konto:

I ett aktiebolag ses alla personer som anställda och du bokför traktamenten på, även för anställda i din enskilda firma bokförs ersättningen på samma sätt :

bokföringskonto traktamente Sverige:
 • Debit: 7321 Skattefria traktamenten, Sverige
 • Debit: 7322 Skattepliktiga traktamenten, Sverige
bokföringskonto traktamente utomlands:
 • Debit: 7323 Skattefria traktamenten, utland
 • Debit: 7324 Skattepliktiga traktamenten, utland
Ägare i enskild firma bokför du traktamenten på följande konto:

En enskild näringsidkare kan lyfta skattefritt traktamente vid en tjänsteresa, detta behöver inte bokföras utan hanteras genom ett avdrag i inkomstdeklarationen under avdrag för ökade levnadsomkostnader NE-bilagan. Bokförs det så kan du använda konto.

bokföringskonto traktamente Sverige:
 • Debit: 5843 Traktamente Sverige Skattefria
 • Debit: 5844 Traktamente Sverige Skattepliktiga
bokföringskonto traktamente utland:
 • Debit: 5845 Traktamente utomlands Skattefria
 • Debit: 5846 Traktamente utomlands Skattepliktiga
Bokföring av Traktamente på lön

Exempel 1: Inrikestraktamente skattefri:

Nedan följer ett exempel med följande förutsättningar:

 • Lön 32000 kr
 • Skattefri traktamente för 4 dagar = 793 kr

inrikes traktamente

Exempel 2: Utlandstraktamente skattefri

Nedan följer ett exempel med följande förutsättningar:

 • Lön 32000 kr
 • Skattefri traktamente utomlands för 5 dagar = 1532 kr

Utlands traktamente

Bokföring av Traktamente (direktbetalning)

Exempel 3: Inrikes Traktamente bokföring

Om pengarna betalas ut direkt från bankkonto bokförs det så här:Inrikes traktamente voucher rows

Betalas det inte ut direkt så krediterar istället konto 2890 (Övriga kortfristiga skulder).Övriga kortfristiga skulder

När utbetalning sedan sker så bokför du betalning så här.Övriga kortfristiga skulder

Ägare i enskildfirma, bokför traktamente så här:

Direktbetalning

Direktbetalning

Så hanterar du traktamente i deklarationen

Det skattefria traktamentet ska du normalt inte deklarera och du får inte göra något avdrag i din privata inkomstdeklaration.
Tar du emot traktamente som är större än schablonbeloppen ska den överskjutande delen behandlas som vanlig lön och därav utgöra underlag för skatteavdrag och arbetsgivaravgifter.

Relaterade artiklar:

Traktamenten är momsfria

Endagstraktamenten för tjänsteresa utan övernattning, bokförs som vanlig bruttolön. Detsamma gäller för Skattepliktiga traktamenten. Avdrag för preliminärskatt och redovisning av sociala avgifter ska göras på det skattepliktiga beloppet.
Det är viktigt att hålla reda på vilket belopp som är avdragsgillt respektive icke avdragsgillt när man bokar traktamente då detta kan påverka din beskattning.
I ett Aktiebolag bokför du traktamenten på följande konto:
I ett aktiebolag ses alla personer som anställda och du bokför traktamenten på, även för anställda i din enskilda firma bokförs ersättningen på samma sätt :
bokföringskonto traktamente Sverige:
• Debit: 7321 Skattefria traktamenten, Sverige
• Debit: 7322 Skattepliktiga traktamenten, Sverige
bokföringskonto traktamente utomlands:
• Debit: 7323 Skattefria traktamenten, utland
• Debit: 7324 Skattepliktiga traktamenten, utland

Ägare i enskild firma bokför du traktamenten på följande konto:

En enskild näringsidkare kan lyfta skattefritt traktamente vid en tjänsteresa, detta behöver inte bokföras utan hanteras genom ett avdrag i inkomstdeklarationen under avdrag för ökade levnadsomkostnader NE-bilagan. Bokförs det så kan du använda konto.
bokföringskonto traktamente Sverige:
• Debit: 5843 Traktamente Sverige Skattefria
• Debit: 5844 Traktamente Sverige Skattepliktiga
bokföringskonto traktamente utland:
• Debit: 5845 Traktamente utomlands Skattefria
• Debit: 5846 Traktamente utomlands Skattepliktiga
Bokföring av Traktamente på lön
Exempel 1: Inrikestraktamente skattefri:
Nedan följer ett exempel med följande förutsättningar:
• Lön 32000 kr
• Skattefri traktamente för 4 dagar = 793 kr
Exempel 2: Utlandstraktamente skattefri
Nedan följer ett exempel med följande förutsättningar:
• Lön 32000 kr
• Skattefri traktamente utomlands för 5 dagar = 1532 kr
Bokföring av Traktamente (direktbetalning)
Exempel 3: Inrikes Traktamente bokföring
Om pengarna betalas ut direkt från bankkonto bokförs det så här:
Betalas det inte ut direkt så krediterar istället konto 2890 (Övriga kortfristiga skulder).
När utbetalning sedan sker så bokför du betalning så här.
Ägare i enskildfirma, bokför traktamente så här:
Direktbetalning

Så hanterar du traktamente i deklarationen

Det skattefria traktamentet ska du normalt inte deklarera och du får inte göra något avdrag i din privata inkomstdeklaration.
Tar du emot traktamente som är större än schablonbeloppen ska den överskjutande delen behandlas som vanlig lön och därav utgöra underlag för skatteavdrag och arbetsgivaravgifter.
0 Points

Previous Article


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.