loader-logo

Ladda upp banktransaktioner från Swedbank i Enkelbok

Gå först till Meny. Där väljer du Bank.

För att ladda upp banktransaktioner för företagskonto, klicka på Ladda upp knappen under företagskonto.

Välj Swedbank från menyn.

En ny dialogruta öppnas. Nu har du två alternativ att ladda upp transaktioner Manuell och Fil. Det första alternativet är Manuell, där du kopierar och klistrar in transaktioner från en Excel fil Importera banktransaktioner från Swedbank.

Markera rader som du vill ladda upp i Enkelbok och sedan kopiera så här.

I fältet nedan kan du klistra in dina transaktioner som du har kopierat från Excel filen.

Så fort du klistrar in data, kommer det att fyllas i nedre tabellen.

Avsluta med att klicka på Ladda upp knappen.

Du får nu en bekräftelse på att laddningen är klar.

När uppladdningen är klar, kommer de att visas i banktransaktionstabellen.

Det andra alternativet är Fil, här laddar du upp din Excel filen som du laddar ner från din bank. Klicka på knappen Välj fil. En dialogruta öppnas, välj din fil och klicka på Öppna knappen. Avsluta med att klicka på Ladda upp knappen.

När du klickar på Ladda upp knappen, visas din fil i tabellen nedan med status pågående. Nu läggs filen i kö för bearbetning. Så fort inläsningen är klar, får du ett mejl och statusen ändras till klar.

Relaterade artiklar:

0 Points


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.