loader-logo

Ladda upp banktransaktioner från Nordea i Enkelbok

IImportera banktransaktioner från Nordea i Enkelbok

Gå först till meny. Där väljer du Bank.

För att ladda upp banktransaktioner för företagskonto, klicka på Ladda upp knappen under företagskonto.

Välj Nordea från menyn.

En ny dialogruta öppnas. Nu har du tre alternativ att ladda upp transaktioner CsvManuell och Fil.

Det första alternativet är CSV, där du kan ladda upp den nedladdade csv filen.

Klicka på Välj CSV fil knappen.

En dialogruta öppnas, välj csv filen och klicka på knappen öppna.

När du väl har valt filen. Filens data visas i tabellen nedan.

Klicka på ladda upp-knappen för att ladda upp dina transaktioner i Enkelbok.

Det andra alternativet är Manuell, där du kopierar och klistrar in banktransaktioner från en Excel fil.

Läs instruktioner här om att konvertera CSV till excel.

Markera rader som du vill ladda upp i Enkelbok och kopiera

I fältet nedan klistra in dina transaktioner som du har kopierat från Excel filen.

Så fort du klistrar in data, kommer det att fyllas i nedre tabellen.

Avsluta med att klicka på Ladda upp knappen.

Du får nu en bekräftelse på att laddningen är klar.

När uppladdningen är klar, kommer de att visas i banktransaktionstabellen.

Den tredje alternativet är Fil, här laddar du upp din Excel filen och filen kommer att läsas in i systemet efter uppladdning, du kommer att få notifiering via e-post när filinläsning är klar.

Klicka på knappen Välj fil. En dialogruta öppnas, välj en Excel fil och klicka på Öppna knappen. Avsluta med att klicka på Ladda upp knappen.

När du klickar på Ladda upp knappen, visas din fil i tabellen nedan med status pågående. Nu läggs filen i kö för bearbetning. Så fort inläsningen är klar, får du ett mejl och statusen ändras till klar.

Relaterade artiklar:

0 Points


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.