loader-logo

Importera banktransaktioner från Nordea i Enkelbok

Du kan exportera kontotransaktioner från Nordeabanken så här:

Logga in på internetbanken. 

Från “Ekonomi” fliken, tryck på knappen CSV.

Du får nu en bekräftelse på hämtningen och kan nu välja om du vill öppna filen eller stänga. Välj Stäng. Filen sparas på disken som nedan.

Ladda upp banktransaktioner från Nordea i Enkelbok

Relaterade artiklar:

1 Points


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.