loader-logo

Importera banktransaktioner från Swedbank i Enkelbok

Du kan exportera kontotransaktioner från Swedbank så här:

Logga in på internetbanken. 

Från Konton och kortÖversikt fliken. Tryck på knappen Exportera.

Tryck på knappen Excel (xlsx).


Du får nu en bekräftelse på hämtningen. Filen sparas på disken som nedan.

Ladda upp banktransaktioner från Swedbank i Enkelbok

Relaterade artiklar:

1 Points


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.