loader-logo

Importera banktransaktioner från SEB banken i Enkelbok

Du kan exportera kontotransaktioner från SEB banken så här:

Logga in på internetbanken. 

Från Konto & kortKontohåndelser fliken. Tryck på knappen Spara kontohändelser.

Tryck på knappen Spara.


Du får nu en bekräftelse på hämtningen. Filen sparas på disken som nedan.

Ladda upp banktransaktioner från SEB i Enkelbok

Relaterade artiklar:

3 Points


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.