loader-logo

Uppdatera utlägg i Enkelbok

Steg 1:

Vill du ändra utlägg? Så här gör du: Gå först till Meny och välj Utlägg.

Visbok - Bokföringsprogram

Steg 2:

Klicka på pil-ikonen för utlägget som du vill uppdatera.

Visbok - Bokföringsprogram

Steg 3:

Den valda utlägg öppnas.

Visbok - Bokföringsprogram

Steg 4:

Ändra uppgifter och avsluta med att spara.

Visbok - Bokföringsprogram

Related Articles:

0 Points


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.