loader-logo

Matcha banktransaktion med utlägg

Gå först till Meny. Där väljer du Bank.

Visbok - Bokföringsprogram

Hitta den banktransaktionen du vill matcha och klicka på Matcha knappen från knappmenyn.

Visbok - Bokföringsprogram

Klicka först på fliken Utlägg och välj den fakturan som du vill matcha med.

Visbok - Bokföringsprogram

Det kan finnas tre fall:
Fakturan är ej bokförd
Fakturan är bokförd men betalning är inte registrerad
Fakturan är bokförd och betald

Matcha fakturan som är ej bokförd

Välj Bokföringsmall i steg-1.

Visbok - Bokföringsprogram

kontrollera att verifikat är rätt i steg-4.

Visbok - Bokföringsprogram

Bläddra sedan ner till steg-5 och kontrollera att betalningsverifikat är rätt.

Visbok - Bokföringsprogram

Om båda verifikat är rätt, klickar du på Matcha knappen. Systemet skapar då bokningsverifikat och betalningsverifikat och kopplas de båda verifikat till banktransaktionen.

Visbok - Bokföringsprogram

Matcha fakturan som är bokförd men betalning är inte registrerad

När du matchar en banktransaktion mot kundfakturan som är bokfört men betalningsverifikat har inte skapats än. Öppnas en dialogruta, där visas bokföringsverifikat med grön ruta för att den fanns redan samt betalningsverfikat som skulle skapas. Kontrollera att betalningsverifikat är korrekt.

Visbok - Bokföringsprogram
Visbok - Bokföringsprogram

Klicka på Matcha knappen när du har verifierat betalningsverifikat. När du trycker på Matcha knappen systemet skapar en betalningsverifikat och kopplas de båda bokförings- och betalningsverifikat till banktransaktionen.

Visbok - Bokföringsprogram

Matcha fakturan som är bokförd och betald

När du matchar en banktransaktion mot kundfakturan som som redan har bokforings- och betalningsverifikat. Öppnas en dialogruta, där visas både bokföringsverifikat och betalningsverifikat under gröna rutor.

Kontrollera att allt stämmer och klicka på Matcha knappen. När du trycker på Matcha knappen kopplar systemet både bokförings- och betalningsverifikat till banktransaktionen.

Visbok - Bokföringsprogram

Relaterade artiklar:

0 Points


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.