loader-logo

Bokföring av ALMI bidrag

Gå först till Meny. Där väljer du skapa verifikat.

Visbok - Bokföringsprogram

Välj verifikatdatum

Visbok - Bokföringsprogram

Lägg till en bild av kvittot genom att trycka på knappen Öppna Fildialog

Visbok - Bokföringsprogram

I steg 2 väljer du bokföringsmall ALMI inbetalning

Visbok - Bokföringsprogram

Skriv belopp i steg 3.

Visbok - Bokföringsprogram

Kontrollera att alla uppgifter stämmer och tryck sedan på Bokför. Du får nu ett meddelande med verifikatnummer.

Visbok - Bokföringsprogram

0 Points


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.