loader-logo

Bokföra leverantörsfaktura i Enkelbok

Gå först till Meny. Där väljer du Leverantörsfakturor.

Visbok - Bokföringsprogram

Klicka på Bokför knappen på den fakturan du vill bokföra.

Visbok - Bokföringsprogram

En dialogruta öppnas när du trycker på Bokför knappen som visas på bilden nedan.

Visbok - Bokföringsprogram

Allt i steg 1 är redan ifyllt, men det går att ändra informationen.

Visbok - Bokföringsprogram

Välj bokföringstyp genom att söka i fältet Bokföringstyp i steg 2.

Visbok - Bokföringsprogram

När du har valt bokföringstypen ser du ett textfält i steg 3 som visar fakturabeloppet och i steg 4 ser du verifikat rader.

Visbok - Bokföringsprogram

Kontrollera att allt är korrekt och klicka på Bokför knappen.

Visbok - Bokföringsprogram

Relaterade artiklar:

0 Points


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.