loader-logo

Uppdatera anställd i Enkelbok

Steg 1:

Gå först till Meny. Där väljer du Personal.

Visbok - Bokföringsprogram

Steg 2:

Klicka på pilikonen för den personal som du vill ändra.

Visbok - Bokföringsprogram

Steg 3:

Den valda personal öppnas.

Visbok - Bokföringsprogram

Steg 4:

Ändra uppgifter och avsluta med att spara.

Visbok - Bokföringsprogram

Relaterade artiklar:

0 Points


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.