loader-logo

Skapa leverantör i Enkelbok

Steg 1:

Gå först till Meny. Där väljer du Leverantör.

Visbok - Bokföringsprogram

Steg 2:

Klicka nu på “Lägg till leverantör” som visas nedan.

Visbok - Bokföringsprogram

Steg 3:

En dialogruta öppnas där du registrerar leverantör.

Visbok - Bokföringsprogram

Steg 4:

Skriv in leverantörs informationen. Bara namnet är obligatoriskt, resten går att spara vid ett senare tillfället.

Visbok - Bokföringsprogram

Steg 5:

Klicka på Spara knappen för att skapa leverantör.

Visbok - Bokföringsprogram

Relaterade artiklar:

0 Points


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.