loader-logo

Avdrag för företag

Här finns information samlad om möjliga avdrag och förmåner som egenföretagare.

Skattefria förmåner

Enklare förtäring i samband med arbetet

Enklare förtäring för 30-40 kr per arbetsdag är både avdragsgill och skattefri. Enligt skatteverket är kaffe, te, bulle, alkoholfri dryck och enklare smörgås som inte kan anses som en hel måltid exempel på enklare förtäring.

Läs vidare hos skatteverket

Friskvård

Friskvårdsbidrag på max 5000 kr per år är både avdragsgillt och skattefritt.

Läs vidare hos skatteverket

Grupplivförsäkring

Grupplivförsäkring t.ex. TGL är både avdragsgill och skattefri.

Tjänstereseförsäkring

Rese- och olycksfallsförsäkring vid tjänsteresa.

Vaccinationer

Vaccinationer som behövs för tjänsteresa.

Telefonabonnemang

Villkor:

Det måste vara fastpris abonnemang.

Den anställde måste ha behov av telefon i tjänsten.

Läs vidare hos skatteverket

Bredband hemma

Villkor:

Att du jobbar hemifrån och har behov av wifi för att utföra arbete.

Teknik prylar

Det är ok att köpa teknikprodukter som mobiltelefon, dator, läsplatta, skrivare, hörlurar osv på bolaget om du har behov av dem i bolagets verksamhet och även använda dem privat. Men det är inte ok att köpa saker som enbart används för privat bruk.

Enligt skatteverket: Om det är av väsentlig betydelse för att en anställd ska kunna utföra sina arbetsuppgifter att han eller hon har tillgång till elektronisk utrustning med abonnemang mot fast avgift utanför ordinarie arbetsplats, är privat användning inte en skattepliktig förmån om förmånen. I de fall en arbetsgivare tillhandahåller en anställd fler än en elektronisk utrustning med abonnemang mot fast avgift så ska det för varje del (mobiltelefon, dator, läsplatta, router) göras en separat bedömning av huruvida utrustningen är av väsentlig betydelse för arbetets utförande.

Prenumerationer

Det är ok att företaget betalar för vissa prenumerationer och tjänster, t.ex. för Linkedin om du är konsult.

Ersättning för hemmakontor

Företaget kan inte betala din privata hyra. Däremot kan du som har en enskild firma och arbetar minst 800 timmar om året hemifrån ta ut en skattefri ersättning om 4 000 kronor om du bor i lägenhet eller 2 000 kronor om du äger fastigheten. Det är en ersättning som ska täcka företagets del av hushållets kostnader för hyra, el, vatten och underhåll. “Om du har ett aktiebolag och har behov av att jobba hemifrån så kan du låta företaget hyra ett arbetsrum i ditt hem mot en marknadsmässig hyra. Den hyran tar du i så fall upp som en skattepliktig inkomst i din privata deklaration.”

Parkering

Parkeringsplats för tjänstebil vid arbetsplats är skattefritt, även parkeringplats för privatbil är skattefritt om bilen används regelbundet i tjänsten.

Resor / SL kort

Resa till och från kunden och arbetsplatsen är skattefritt. SL månadskort är däremot en gråzon eftersom det kan användas privat också.

Gåvor

Villkor:

Gåvor kan inte betalas ut kontant (kan vara presentkort)

Julgåva

Värdet av en julgåva får vara maximalt 450 kr inklusive moms. Om det överstiger 450 kr blir hela beloppet skattepliktigt.

Minnesgåva

Max 15000 kr inklusive moms. Överstigande del kan betalas privat.

Villkor:

  • Minnesgåva kan ges vid 50-årsdag eller vid 60-årsdag
  • När anställning upphör (Måste ha jobbat minst 6 år)
  • Efter 20 år i tjänst

Jubileumsgåva

Max 1350 kr inklusive moms.

Villkor:

  • Företaget har fyllt 25 år, 50 år, 75 år ... (var 25:e år)
Resor

För studier eller konferens

Villkor:

Måste vara till nytta för företaget, tex. utforska nya marknader, nya produkter, nya affärsidéer osv.

Inslaget av nöje får inte vara för stort

Om det är en studieresa, dokumentera innehållet. Kursen ska vara minst 6 timmar/kursdag och minst 30 timmar per kursvecka.

Om make/maka medföljer som inte arbetar i företaget och/eller om resan förlängs med semester skall merkostnader för detta betalas privat, annars är dessa skattepliktiga.

Arbetskläder

Arbetskläder som är avpassande för arbete och kan inte användas privat.

Kläder med företagslogo räknas som reklammaterial. De får inte vara för dyra.

Synundersökning och terminalglasögon

Villkor:

Villkoret är att du arbetar vid en bildskärm minst en timme per dag

Måltid i samband med arbete

Att erbjuda måltid till anställda är ett skattepliktigt förmån.

Enligt skatteverket, kostförmånsvärde för 2019 är följande:

. helt fri kost (minst tre måltider) 245 kr

. lunch eller middag 98 kr

. frukost 49 kr

Läs vidare hos skatteverket

Lågbeskattad aktieutdelning

Det är förmånligt att utnyttja aktieutdelning. Outnyttjad aktieutdelning kan sparas hur länge som helst. Det finns gränsbelopp (max aktieutdelning per år) för förmånligt beskattad utdelning. Utdelning som understiger gränsbeloppet beskattas med en reducerad kapitalskatt om 20 %. Beräkningen av gränsbeloppet kan göras på två olika sätt:

Schablonregeln

Schablonregeln kan användas när du inte kvalificerar för huvudregeln eller när gränsbeloppet är lägre med huvudregeln. Schablonbeloppet för beskattningsåret 2018 är 169 125 kr (2,75 IBB), för 2019 är det 171 875 kr (2,75 IBB) och för 2020 är det 177 100 kr (2,75 IBB)

Huvudregeln

Beräkningen baseras på kontanta löner utbetalda under året före utdelningsåret. För att kvalificera sig för huvudregeln måste ägare eller närstående till ägare ta ut lön inte understigande: För 2018 års aktieutdelning: 369 000 kr (6 IBB) + 5 % av bolagets totala kontanta löner eller 590 400 kr (9,6 IBB) under 2017. För 2019 års aktieutdelning: 375 000 kr (6 IBB) + 5 % av bolagets totala kontanta löner eller 600 000 kr (9,6 IBB) under 2018.

Periodiseringsfond

Periodiseringsfond är ett sätt att skjuta upp skatt till nästa år.

Aktiebolag och ekonomiska föreningar får sätta max 25 procent av vinsten varje inkomstår till en periodiseringsfond. Enskilda firmor, ägare i handelsbolag och ägare i kommanditbolag får sätta max 30 procent av vinsten varje inkomstår till en periodiseringsfond. Periodiseringsfonden ska återföras till beskattning senast det sjätte året efter avsättning.